Kontakt oss

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte oss.

Webmaster og redaktør - Michael Stensen Sollien / +47 482 43 044

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Konkurranse: R.U.S.K. er i gang

Blogg

Norsk forum for rollespill

Konkurranse: R.U.S.K. er i gang

Michael Stensen Sollien

Som arvtager for den årlige R.I.S.K. konkurransen har nå forum-medlem Khrip satt i gang R.U.S.K. Formålet med konkurransen er å ta R.I.S.K.-initiativet til neste nivå. Det har kommet inn mange gode bidrag og det er liten grunn til å tvile på at norsk rollespillhobby har evolvert som følge. Nå er det ikke lenger produksjon og stilbygging som er tema. Nå er det spilling av konsolidering av erfaringer. Dermed:

  • Deltagerne skal levere et komplett, og ikke minst spillbart, spill innen klokken 23:59, 15. november 2011.
  • Spillet skal altså inneholde alt man trenger for å spille spillet, med unntak av terninger eller lignende hjelpemidler. (Du kan også anta at spillet skrives for garvede spillere, og trenger ikke forklare hva et rollespill er. Bruk plassen til å lage spill, ikke forord og sånne ting, om du ikke må.)
  • Bidraget skal leveres i pdf-format, og makslengden skal ikke overskride 20.000 ord totalt. Det er ingen minimumslengde, men husk at det skal være komplett. Spillet skal ha en slags forside.
  • Spillet kan være en remiks av et annet spill, en oppfølger, en videreutvikling eller en ferdig versjon av en gammel idé. Det kan også være noe helt nytt som verken du eller andre har tenkt på før.
  • Det er vesentlig å få med seg at spillet skal spilles i løpet av utviklingsperioden, og fokuset på spillbarhet er sterkt!
  • Leveringen skal også inneholde rapporter fra minst to spilltester som er utført under utviklingsperioden.
  • Spillene skal leveres av et team, ikke et enkeltstående individ. Teamets størrelse avgjør man selv.
  • Maks et bidrag per team, og hver deltager kan kun delta i et team - enten det er som medutvikler eller som spilltester. Dette er ikke en anonym konkurranse, men det er ikke tillatt å diskutere spillenes form eller innhold i konkurranseperioden.

EDIT: Hvert spill kan ha "hur många utvecklare som helst!"

Premien er ære og berømmelse, og tre jomfruer i paradis!

Lykke til!

Meld deg på her: Forumposten