Kontakt oss

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte oss.

Webmaster og redaktør - Michael Stensen Sollien / +47 482 43 044

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nytt Drakar & Demoner

Blogg

Norsk forum for rollespill

Nytt Drakar & Demoner

Andraax

Det svenske firmaet Riotminds annonserer på sine Facebook-sider i dag at en ny versjon av Drakar & Demoner - Trudvang vil slippes 23.april. Dette spillet har en trofast spillerskare også i Norge, og denne nyheten vil nok være kjærkommen for mange. Hvis du vil vite mer om selve spillet, kan du finne det på hjemmesiden www.riotminds.se.