juli 15, 2024

Forkortelser og uttrykk

Det er lett å gå seg vill i alle forkortelser og uttrykk i rollespillfloraen. Her har vi, med hjelp fra facebook-gruppa, prøvd å gi en oversikt over en del av de som brukes.

Uttrykk / ForkortelseBetyningNorsk oversettelse
Adventure / Module / StoryEn serie spennende hendelser, scener og
utfordringer rollene møter.
Eventyr, modul, historie, sagn
Battlemap / Battle gridEt matte oppdelt i firkanter eller sekskanter for miniatyrerKampkart, konfliktkart
BotchNår du triller det dårligste resultatet muligKritisk bom, kritisk feiling
Campaign / Adventure PathEn serie med eventyr med samme gruppe spillere og rollerKampanje, krønike, saga
Character SheetEt skjema hvor spillere loggfører rollens viktigste informasjon og ulike variablerRolleskjema, rolleark, karakterark
Crit / Critical hitNår du ruller det beste resultatet muligKritisk treff, kritisk suksess
CrunchKomplekse regler som krever matteKrønsj, knas, tallknusing
D%D100 eller hundre-sidet terningT%, T100, Prosentterning
D44-sidet terningT4
D66-sidet terningT6
D88-sidet terningT8
D1010-sidet terningT10
D1212-sidet terningT12
D2020-sidet terningT20
Dice PoolFlere terninger som kastes sammenTerninghånd
DM / Dungeon MasterSpilleder i Dungeons & DragonsFangemester
DungeoncrawlUtforsking av en hule eller undergrunn fylt med farer og skatterHulekravling, huletokt
Exploding diceEn regel hvor man får kaste terningen på nytt om den lander på det høyeste mulig talletEksploderende terning
Fanzine, zineEt gjør-det-selv blad, gjerne i A5-format, som kan inneholde alt fra moduler, artikler til hele spill.Fanzine (uttalt som et norsk ord)
FKR / Free Kriegsspiel RevolutionSpillmetode hentet fra gamle militærspill
FluffBakgrunnsinformasjon og stemningsgivende tekst i en rollespillbokFløff, fyll
FumbleDet samme som Botch
GM / Game MasterDen som leder spillet og forteller de øvrige spillerne hva de ser og hørerSL, Spilleder, Spillmester, Leder
GrognardGamle og satte rollespillere
HexcrawlEt eventyr hvor man utforsker et kart med sekskanter
IC / In CharacterÅ snakke og oppføre seg som rollen man spillerÅ være i rolle
Matt Mercer effectForventning om at spillederen skal være like god som Matthew Mercer (Critical Role)Matt Mercer-effekten
MetagamingRegel og taktikkprat utenfor rolleMetaspilling
Min-maxingÅ optimalisere en rolle spillteknisk
Miniatures / MinisFigurer som brukes til å representere roller, biroller og fienderMiniatyrer, figurer
MunchkinEn spiller som bare vil levle opp, koste hva det koste vil
Nat 20 / Natural 20Å kaste 20 med en 20-sidet terningNaturlig 20
NPC / Non-Player CharacterEn rolle styrt av spillederenBirolle, birolleperson (BRP)
OOC / Out of CharacterNår man ikke snakker eller oppfører seg som rollen sinUt av rolle, ikke i rolle
OP / OverpoweredEn rolle som er usannsynlig mektig
OSR / Old School Revival / Renaissance/ RevolutionSpill som er inspirert av tidlige utgaver av D&D og andre gamle rollespill
PBP / Play by PostSpill over internettforum
PbtA / Powered by the ApocalypseSpill som bruker Apocalypse World som motor
PC / Player CharacterRollefiguren til en spillerRolle, rollefigur, rolleperson, karakter
POD / Print on DemandOpptrykk av enkeltbøker ved bestillingTrykk på forespørel
RAI / Rules as intendedÅ følge reglene slik de er ment
RAW / Rules as writtenÅ følge reglene akkurat slik de er skrevet
RP / RoleplayingÅ spille ut rollepersonen sinÅ rollespille, å spille i rolle
Rule of CoolÅ spille løsere etter reglene, gjerne i favør av at spillerne får gjøre kule ting
SettingVerden eller miljøet der rollespillets handling finner stedMiljø, verden
TN / Target NumberTallet man må treffe likt eller over med terningenTrefftall
TotM / Theater of the mindÅ spille rollespill uten miniatyrerSkallekino
TPK / Total party killNår alle rollene dør i samme konflikt
TTRPG / Tabletop Roleplaying GameDet denne nettsiden handler omBordrollespill
VTT / Virtual TabletopProgrammer eller nettsider som gir deg redskaper til å spille rollespill med andre over nettetVirtuelt spillbord
Writer’s RoomSpilldesign som baserer seg på at deltakerne behandler spillet som om de skriver handlingen sammenSkrivestue, skrivestue-metoden
Zocchi Dice / Funky Dice Terninger med 3, 5, 7, 14, 16 og 24 og 30 sider