februar 4, 2023

Om rollespill.info

Rollespill.info er et norsk nettsted og diskusjonsforum for rollespillere, ment som en storstue for det rollespillende Norge. Her er alle velkommen til å diskutere, spille og skape!

Historie

Nettstedet ble lansert i desember 2003 og ble styrt av en egen prosjektgruppe i samråd med brukerne.

Rollespill.net vokste ut fra miljøet på newsgruppen no.fritid.spill.rollespill (n.f.s.r.). Flere brukere der ønsket å opprette en ny nettside for rollespill og ta i bruk et webbasert forum fremfor det aldrende brukergrensesnittet til diskusjonsgruppene på Usenet. Jørgen Kjøge Næss formet våren 2003 en prosjektgruppe som skulle utvikle den nye siden. Denne fikk ordnet lån av serverplass fra Hyperion, norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser. Prosjektgruppen brukte tid på å finne riktig løsning, og sent høsten 2003 tok Ørjan Langbakk initiativ til å opprette en nettside. Ikke lenge etterpå ble et forum basert på programspråket phpbb opprettet og koblet til nettsiden. I løpet av kort tid vokste rollespill.net med forumet til et viktig møtested for norske rollespillere. Til forumet kom de fleste brukerne av n.f.s.r., men et stort antall nye brukere tok også forumet i bruk.

Våren 2004 ble det forumet integrert med Hyperions webforum.

Rollespilll.info er det nye navnet på nettsiden fra og med 2013.

Effekt

Rollespill.net har, sammen med stiftelsen av Hyperion, bidratt til flere positive effekter for norsk rollespillmiljø. Diskusjoner på forumet førte til RISK-konkurransen med (i skrivende stund) nærmere 40 nye norske rollespill. Kontakten over forumet og det yrende miljøet førte direkte til stiftelse av Spillskaperlaget, oppstart av spillfestivalen HolmCon og Imagonems gjenoppstandelse som nettfanzine.

(Skrevet med utgangspunkt i Wikipedia-artikkelen om rollespill.net: http://no.wikipedia.org/wiki/Rollespill.net)

Her finner du retningslinjene for deltakelse på rollespill.net-forumet: http://n4f.no/forum/showthread.php?t=6447