Kontakt oss

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte oss.

Webmaster og redaktør - Michael Stensen Sollien / +47 482 43 044

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Sverdet i havet - et eventyr til Vandrerne

Blogg

Norsk forum for rollespill

Sverdet i havet - et eventyr til Vandrerne

Michael Sollien

Dette er mitt første eventyr skrevet til Vandrerne. Jeg ønsket å gjøre et type eventyr som ikke står i boka, så det er en mulighet for at mye av dette eventyret vil foregå til sjøs. Dette eventyret passer for 4-5 spillere etter at de har avsluttet et eller flere eventyr på øya Menell. Det er en stor mulighet for kamp i dette eventyret, så det kan passe dårlig for roller med veldig lave verdier i Fysikk.

Vandrerne blir kontaktet av ordføreren i Skoghavn for å hjelpe til å løse et problem de har med handelslauget Stålvingen. Dette lauget er kjent for å være nokså hensynsløse og brutale.