juli 15, 2024

Rollespill som kunst

Rollespill er samlenavnet på de spillmetoder som brukes for å skape interaktive «fortellinger» mellom to eller flere deltagere, med deres roller i fokus. Samspillet tjener til å skape et øyeblikkets drama utfra deltagernes handlinger i fiksjonen.

Hovedtyper

Rollespillets tre hovedtyper er verbale-, fysiske- og virtuelle rollespill. Disse har særtrekk som gjør det naturlig å skille dem fra hverandre, selv om enkelte rollespill kan overskride disse skillene.

De verbale rollespillene utspiller seg i dialog mellom deltagerne, i handlinger og landskaper som beskrives muntlig. De fysiske rollespillene utspiller seg i fysiske omgivelser, der deltagerne fysisk spiller ut rollenes handlinger. De virtuelle rollespillene utspiller seg gjennom datamediet, med roller (avatarer) som deltagerne fjernstyrer i et grafisk- eller tekstbasert miljø.

Kunstnerisk utfordring

Innen hver type rollespill finnes det forskjellige filosofier for skaping av gode spill. Det er allerede etablert sterke konvensjoner for spillskaping i denne unge kunstformen. Likevel kan en spillskaper i prinsippet drive gjenbruk av og skape nye virkemidler slik han selv lyster, for å skape den ønskede handling og innlevelse i sitt rollespill. Dette skjer i stadig større grad. Moderne spillskapere har en kunstnerisk frihet som var utenkelig på åtti- og nittitallet.

Det sterke interaktive elementet i rollespillene skiller dem fra andre uttrykksformer. Rollespillet gjør deltagerne til medskapere i langt videre og mer konkret forstand enn det skjer i andre kunstformer. Å skape en metodikk som deltagerne kan nyttegjøre seg, samtidig som den driver dem inn i den type handling og/eller konflikter spillskaperen har som målsetting, er en helt egen kunstnerisk utfordring. De metoder som er utviklet innen rollespillet, og spillskapernes evne til å utnytte dem for å påvirke sitt publikum (deltagerne), gjør rollespillet til en seriøs kunstform med stort potensiale. Rollespillet har modnet som dramatisk uttrykk, og har kvaliteter som gjør helt nye «fortellinger» mulig. Dette er ikke minst viktig for oppvoksende slekter med behov for nye versjoner av gamle fortellinger.

Sjangerrikdom

Sjangerrikdommen er større i eldre kunstformer som filmen, teateret og romanen, men dette er i endring. Rollespillet er i ferd med å utvikle et like stort mangfold av sjangre som du finner i andre former. Allerede nå (2007) er sjangerrikdommen mange ganger større enn den var i rollespill på åtti- og nittitallet.

Utbredelsen av virtuelle rollespill på nettet, og den voksende sjangerrikdommen innen fysiske og verbale rollespill, betyr at rollespill er i ferd med å finne sin plass som kunstform og kulturelt uttrykk. I Norge er denne utviklingen fremtredende, innen alle tre hovedtyper av rollespill. Norge har profesjonelle spillskapere av både verbale, fysiske og virtuelle rollespill. En ny kunstform er i ferd med å slå rot i det norske samfunnet.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.